Để phát triển văn hoá đọc trong CNNV hệ thống VCP Holdings, năm 2022 VCP Holdings đã xây dựng một thư viện tại VPHN.

Tuy nhiên, để duy trì và lan toả tinh thần đọc sách, từ đầu năm 2023, VCP Holdings đã thực hiện hoạt động review sách định kỳ hàng tháng. Hoạt động được thực hiện online tại các điểm cầu trong hệ thống và nó đã thu hút được sự quan tâm của nhiều CNNV.