Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Hướng dẫn quy trình mua cổ phần VCP phát hành thêm dành cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký.

Trân trọng cảm ơn!