Ngày 18/5/2022, cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường 18 năm thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Năm 2021 đã chứng kiến những thay đổi của VCP Holdings trong mọi lĩnh vực từ thay đổi mô hình hoạt động, công tác quản trị, quản lý đến cách thức vận hành và nhiều lĩnh vực khác. Bước sang năm 2022, năm đầu tiên trong hành trình Bứt phá và Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập là dịp để Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV cùng nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Công ty trong những năm qua, đồng thời hướng đến mục tiêu mới cao hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh trong ngày kỷ niệm 18 năm ngày thành lập tại Văn phòng Công ty:
 Hòa cùng không khí 18 năm thành lập Công ty, tại điểm cầu ở các Nhà máy, Dự án cũng chung vui cùng sự kiện này. Một số hình ảnh từ các Nhà máy, Dự án: