Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 của VCP:
1.   Thời gian họp:  Bắt đầu từ 10h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thứ Sáu)
2.   Địa điểm:  Hội trường Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện tại Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường  Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
3.   Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP trước 17h00 ngày 25/4/2024 (thứ Năm).
6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
    - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.
    - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
    - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
      - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (địa chỉ: www.vcpholdings.com.vn).
8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Bộ phận Quan hệ cổ đông - Ban Tài chính Kế hoạch, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0246.2699988 (Máy lẻ:112) gặp Ông Nguyễn Văn Bình
Fax: 0246.2699977; Email: binh.nguyenvan@vcpholdings.com.vn
       
Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.
Trân trọng./.

Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại đây.