Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án điều chỉnh chi trả cô tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế

11:47 15/10/21 778 lượt xem
Mục lục
Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án điều chỉnh chi trả cô tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng cảm ơn!
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram