Tại buổi họp sơ kết, các Ban chức năng, các Nhà máy, các Đơn vị thành viên đã báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 theo mục tiêu BSC (Thẻ điểm cân bằng) mà các đơn vị đã đề ra cho năm 2022.
 
 
 
 

Cùng ngày, VCP Holdings cũng đã tổ chức tiệc liên hoan cảm ơn sự đóng góp của CBCNV toàn hệ thống đối với những kết quả đã được trong 6 tháng đầu năm 2022. Tại đây, VCP Holdings đã vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tổ chức "Bốc thăm trúng thưởng", CBCNV toàn hệ thống cùng giao lưu, trao đổi.
Vinh danh Cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm 2022
Vinh danh cá nhân ấn tượng 6 tháng đầu năm 2022
Vinh danh tập thể xuất sắc và Tiến bộ nhất 6 tháng đầu năm 2022

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 là dịp để toàn hệ thống VCP Holdings nhìn lại những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, những khó khăn, thách thức, cơ hội để tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn và cũng là cơ hội để CBCNV toàn hệ thống gặp gỡ, giao lưu, trao đổi.