Thông tin hoạt động VCP Holdings

Cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động của VCP Holdings.

TRUY CẬP PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt

Có công suất 97 MW tại xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sản lượng điện hàng năm đạt 455 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 350 tỷ đồng.

18:10 31/08/21 0 lượt xem
Nhà máy Thủy điện Xuân Minh

Có công suất 15 MW tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sản lượng điện hàng năm đạt 67 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 78 tỷ đồng.

18:11 31/08/21 0 lượt xem
Nhà máy Thủy điện Bái Thượng

Có công suất 6 MW tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sản lượng điện hàng năm đạt 27 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 29 tỷ đồng.

18:11 31/08/21 1 lượt xem
Nhà máy Thủy điện Nậm La

Có công suất 27 MW tại xã Mường Bú huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Sản lượng điện hàng năm đạt 105 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 119 tỷ đồng.

18:11 31/08/21 0 lượt xem
Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoẵng

Có công suất 7 MW tại xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sản lượng điện hàng năm đạt 16 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 19 tỷ đồng.

18:11 31/08/21 0 lượt xem
Nhà máy Thủy điện Đăk Glun

Có công suất 18 MW tại thôn Bù Ghe, xã Đăk Nhau huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước. Sản lượng điện hàng năm đạt 63 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 70 tỷ đồng.

18:12 31/08/21 0 lượt xem
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram