Cụ thể, FPT IS sẽ triển khai SAP S/4HANA cho VCP Holdings và 9 công ty thành viên, với các phân hệ: Kế toán tài chính (SAP FI), Kế toán quản trị (SAP CO), Mua hàng và quản lý kho (SAP MM), Bảo trì tài sản (SAP PM), Chức năng mobile (SAP Fiori), Tích hợp (QR Code), Hợp nhất báo cáo tài chính.
 

"Việc khởi động dự án triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA là bước tiến quan trọng của VCP Holdings trên tiến trình chuyển đổi số. Chúng tôi thấu hiểu chuyển đổi số sẽ là ‘xung lực’ quan trọng để không chỉ khẳng định, giữ vững vị thế mà còn tiến xa hơn, vươn tới những mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong thời gian tới", ông Trịnh Nguyên Khánh - Phó Tổng Giám đốc VCP Holdings  chia sẻ.
 

Hệ thống quản trị SAP S/4HANA là nền tảng công nghệ hàng đầu theo quy chuẩn quốc tế, giúp nâng cao năng lực quản trị tổng thể của doanh nghiệp thông qua việc tối ưu năng suất, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, mang lại sự thống nhất cho dữ liệu. SAP S/4HANA sẽ là chìa khóa cho VCP Holdings tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kinh doanh.
 

Đại diện FPT IS, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc - bày tỏ tin tưởng về sự hợp tác giữa hai công ty: "Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA là trụ cột quản trị hoàn hảo trong hoạt động vận hành của VCP Holdings, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu về tối ưu vận hành, kiểm soát tài chính. Đối với đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, năng lượng cùng mạng lưới công ty thành viên rộng khắp như VCP Holdings, SAP S/4HANA sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo lập hệ thống quản trị tập trung, cải thiện hiệu suất, tiết kiệm chi phí vận hành".
 
Cờ VCP với chữ ký của nhân sự VCP Holdings và FIS thể hiện quyết tâm, cam kết hoàn thành Dự án đúng tiến độ.