Đào tạo, cấp chứng chỉ vận hành cầu trục
 
Ngày 10/03/2022, VCP Holdings đã tổ chức khoá đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cầu trục cho  công nhân vận hành của các Nhà máy thuỷ điện trong hệ thống.

Vận hành cầu trục ở các Nhà máy thuỷ điện là một trong những nghiệp vụ bắt buộc. Để vận hành cầu trục một cách an toàn đòi hỏi người điều khiển phải được đào tạo bài bản, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng. Khoá đào tạo ngắn hạn đã giúp công nhân vận hành tại các Nhà máy thuỷ điện trong hệ thống VCP Holdings nâng cao kiến thức lý thuyết và thực hành từ đó có thể vận hành an toàn, có khả năng xử lý khi xảy ra sự cố.