Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13:33 26/05/23 516 lượt xem
Mục lục
Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram