Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!