Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

16:22 20/04/21 687 lượt xem
Mục lục
Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trân trọng cảm ơn!
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram