Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần 9).

Trân trọng cảm ơn!