Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

13:39 07/12/21 905 lượt xem
Mục lục
Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Trân trọng cảm ơn!
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram