Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết của HĐQT về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!