Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn!