Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2) của Công ty.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 16 tháng 07 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 21 - Trụ sở Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex. Địa chỉ Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 lần 2.

Trân trọng cảm ơn!