Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP trân trọng kính mời quý vị Cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thời gian: Từ 09h30 ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thuỷ điện. Địa chỉ: Thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!