Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!